Weblog

Wie wet wat woar is, ofwel: aan welke kant van het moeras stond mijn wieg

 

Een klein jongetje gaat met zijn opa mee naar een perceel weiland op afstand van de boerderij. Geschikt als hooiland en voor het jongvee. Voor het melkvee ligt het te ver weg. Van tijd tot tijd moet er water gepompt worden en gecontroleeerd of alles in orde is. Een mooi tochtje met paard en wagen op zomeravonden. Het is verder van huis en daar kom je mensen tegen die je niet alle dagen ziet. Boeren uit een naburig dorp die ook land op afstand hebben. Anderen: ze hebben net andere gebruiken en  …. ze vloeken. Iets wat het jongetje van huis uit absoluut niet meegekregen heeft. Opa legt uit dat het katholieken  zijn (“roomsen”). Maar mogen die dan vloeken? Nee, maar katholieke mensen biechten dat op bij de pastoor en dan moeten ze een gebedje doen en dan is het hun vergeven.
Maar waarom zijn die mensen van de andere kant van de hei dan katholiek en zijn wij protestant? “Nou”, legt opa uit “vroeger ooit waren we allemaal katholiek, maar toen kwamen er mensen, een soort zendelingen die zeiden dat het beter was om anders te gaan geloven. En aan de andere kant van de hei zijn die zendelingen niet gekomen want er was hier vroeger een groot moeras en daar konden ze niet door. Daarom zijn ze daar altijd katholiek gebleven.”
Het jongetje is niet voor één gat te vangen en vraagt aan opa: “Maar nu is dat moeras er toch al lang niet meer, waarom gaat niemand ze dan vertellen dat het beter is om anders te gaan geloven?”
Daar moet opa even over nadenken: “Ja, dat zou wel kunnen, maar dan zou het ook wel kunnen dat ze naar ons toekomen om te vertellen dat wij het verkeerd doen. En zo lang er geen mensen zijn die weten wat waarheid is, levert het aan elkaar vertellen hoe je moet geloven alleen maar gedonder op. En daarom kunnen we dat beter maar zo laten”.

Dit is een korte samenvatting van een prachtig verhaal dat is geschreven door Bennie Eenink uit Halle (gemeente Bronckhorst). Het is waar gebeurd; het kleine jongetje is hij zelf. (Voor het originele verhaal klik op  Wie wet wat woar is – Bennie Eenink ) Het verscheen in het Nieuwsblad voor de protestantse gemeente Aalten en Bredevoort. De gesprekken tussen de kleine Bennie en zijn opa zijn in het Achterhoeks dialect, maar dat hoeft voor de aandachtige lezer geen bezwaar te zijn.

Aan dit verhaal moest ik denken bij het lezen van een krachtig artikeltje van mijn collega-mediator Truke Zeinstra over het omgaan met verschillen (Nieuwe Oogst – ledenblad van LTO Noord – 18 december 2010 – zie hieronder).
Soms kun je verschillen beter niet zo laten. Een dialoog is dan nodig.
Dat anderen daar heel specifieke opvattingen over hebben, namelijk dat een dialoog bestaat uit het vertellen aan de ander dat hij over de verkeerde waarheid beschikt, blijkt uit een bericht (uit datzelfde nummer van Nieuwe Oogst – zie hieronder) over de contacten tussen de Vakgroep Melkveehouderij van LTO Nederland en Wakker Dier.

[Lees verder →]

Vader en zoon

Vaders en zoons die samenwerken in een agrarisch bedrijf zijn behalve ouder en kind ook opvoeder en kind, leraar en leerling en partners in de onderneming.
Ouder en kind ben en blijf je het hele leven, dat is een onverbrekelijke band. Als vader niet meer leeft ben je toch de “zoon van”. Met de andere rollen is dat anders. De opvoeding stopt een keer: de zoon is volwassen en als zodanig gelijk aan de vader. De ouderzorg voor een kind houdt op wanneer die voor zichzelf kan zorgen. Later kunnen die rollen omgekeerd worden; het kind zorgt voor de ouder.
Jongeren die boer of tuinder willen worden leren het vak in belangrijke mate in de praktijk. Die praktijk is thuis en de leraar is je vader. Als je dat tenminste wilt accepteren en als de vader de wijsheid en de vaardigheden heeft om leraar te zijn. Ook hier kunnen de rollen op een gegeven moment omkeren. Wanneer er een maatschapsovereenkomst wordt gesloten is er sprake van twee (of meer) gelijkwaardige partners. Samen beslissen ze over de bedrijfsvoering en over investeringen.

Zo zijn er diverse rollen tegelijkertijd die elk voortdurend in ontwikkeling zijn. Er is een periode waarin de rolwisselingen zich sterk manifesteren: rond afronding van de opleiding, de eerste jaren van de maatschap en het ontwikkelen van zelfstandig leven. Dat gebeurt binnen een binding die op zichzelf  levenslang is. En vaak in een woonsituatie waarbij je dicht op elkaar leeft; vaak onder één dak.
Het is niet verwonderlijk dat daar soms spanningen in optreden. Verwonderlijk is dat het meestal goed gaat.

In periodes dat de rendementen onder druk staan neemt de spanning soms toe. Vader heeft zijn leven besteed aan het op- en uitbouwen van het bedrijf, is gelukkig dat bedrijfsopvolging mogelijk lijkt en er een bedrijfsopvolger is. Door slechte rendementen maakt hij zich zorgen over het perspectief van het bedrijf. Als het moeizaam gaat worden prestaties en gedrag van de zoon onder een vergrootglas gelegd. De vader zal mogelijk langer aan zijn opvoeder- en leraar-rol  vasthouden. En zijn rol in de maatschap willen handhaven. Hij wil behouden wat hij heeft opgebouwd. Het is familie-erfgoed, er is door meerdere generaties aan gewerkt, het dient als oudedagsvoorziening en het is een erfdeel voor de andere kinderen. Of de zoon zich daarbij kan ontplooien?

Een lastig parket. En dan heb ik de moeder -vaak ook partner in de maatschap- nog even buiten beschouwing gelaten. Evenals andere kinderen, broers en zussen, die ook hun verwachtingen hebben. Vaak onuitgesproken.

 

[Lees verder →]

‘Die pleit om een koe, geeft er een toe’

die-plet-om-een-koe

Telefoon: “Ja met de Boer, ik heb een probleem met de slager. Hij wil me negenhonderd euro voor de koeien die ik aan hem heb verkocht niet betalen. Daar heb ik wel recht op. Kan jij dat oplossen? ”
“Wilt u het beide oplossen ?”
“Ik wel, maar hij denk ik niet. En ik ga voor die negenhonderd euro geen geld uitgeven aan een advocaat of een incasso-bureau”
( zou hij denken dat ik voor niks werk ?)
“Gaat u hem een voorstel doen voor een oplossing?”
“Ik pieker er niet over, hij heeft me bedonderd”
“Dan kunt u misschien toch beter een advocaat in de arm nemen”
“Maar dat kost me meer dan het bedrag dat hij me nog schuldig is. Mijn vader zei vroeger al: ‘wie peit om een koe geeft er een toe’ “.
“Dan kunt u misschien beter een bod doen om een deal te maken. Dan is het misschien ook mogelijk in de toekomst nog zaken met hem te doen als u dat belangrijk vindt”
“Ik wil niks meer met die man te maken hebben”
“Dat kan ook”
“Dus je kunt niks voor me doen?”
“Ik denk het niet”

De afbeelding, hier op tegels, is terug te vinden op veel boerderijen. Vaak binnen, in de gang, soms buiten, bij de voordeur. Er bestaan een aantal ( regionale) varianten. De kleding en het koeienras verschilt dan. Maar altijd toont het twee boeren, of een boer en een handelaar,  die trekken aan de staart en de horens van de koe. Een jurist zit op een stapel wetboeken en melkt de koe.
De meeste tableau’s zijn gemaakt tussen 1900 en 1920.

Behalve veel geld gaan er door procederen vaak ook goede ( zaken)relaties verloren. In families leidt dat tot pijnlijke scheuringen. Voor veel mensen is het lastig om over de wens om het gelijk te halen heen te stappen. Zoals hierboven in het ( waar gebeurde) verhaal van de boer en de slager.

mediation

[Lees verder →]

Braks, Mansholt en Mertens

 

In 2006 verscheen een indrukwekkende biografie over Sicco Mansholt. In 2008 werden levensbeschrijvingen van Gerrit Braks en Gerard Mertens gepubliceerd. Drie boeren die politicus werden. Overgelijkbaar. Ze waren voor een groot deel actief in dezelfde periode en in dezelfde omgeving. Die ze verschillend beleefden. Lees er meer over in de categorie Boeken en schrijvers.

                                                                                         

 

 

 

[Lees verder →]

Worst

tn_emmaschool-2.jpg

De foto toont enkele klassen van mijn school. De Emmaschool in mijn buurtschap Henxel bij Winterswijk. Een echte familieschool. Mijn moeder was een van de eerste leerlingen. Mijn broers en zussen hebben de school bezocht. Neven en nichten, kinderen uit de buurt, wie niet…. Nu gaan mijn achterneefjes en nichtjes ernaar toe. Zelf de onderwijzers volgden elkaar van vader op zoon op. Elke zomer is er een feest, met versierde wagens met veel dennegroen en Afrikaantjes, de harmonie die speelt, vogelschieten en busgooien.Op de foto staan de onderwijzers en de onderwijzeres met een worst in hun handen. Behalve de hoofdonderwijzer achteraan. ( het jongetje links naast hem ben ik) Deze onderwijzer heeft de worst aan een kaartstok. Waarschijnlijk hadden we de worst ergens hoog opgehangen. Het was een klein mannetje die je daar lekker mee kon pesten.

[Lees verder →]